Tấm ốp trần ốp tường G-plast

 • GỖ NHỰA LAMINATE G-PLAST W01F002 – LOẠI 3 SÓNG CAO

  21:46 | 29/06/2020

  Gỗ nhựa phủ phim laminate G-plast Nhựa Việt Pháp là sản phẩm được sản xuất từ những nguyên liệu bảo vệ môi trường như bột nhựa PVC, bột gỗ, các chất phụ gia khác và màng film màu sắc đa dạng với nhiều sản phẩm như tấm ốp tường, ốp trần nhà, tấm hấp thụ âm thanh trong nhà, vách ngăn, biển quảng cáo…...

 • GỖ NHỰA LAMINATE G-PLAST W02F002 – LOẠI 3 SÓNG THẤP

  21:46 | 28/06/2020

  Gỗ nhựa phủ phim laminate G-plast Nhựa Việt Pháp là sản phẩm được sản xuất từ những nguyên liệu bảo vệ môi trường như bột nhựa PVC, bột gỗ, các chất phụ gia khác và màng film màu sắc đa dạng

 • GỖ NHỰA LAMINATE G-PLAST W03F002 – LOẠI 4 SÓNG CAO

  21:46 | 27/06/2020

  Gỗ nhựa phủ phim laminate G-plast Nhựa Việt Pháp là sản phẩm được sản xuất từ những nguyên liệu bảo vệ môi trường như bột nhựa PVC, bột gỗ, các chất phụ gia khác và màng film màu sắc đa dạng

 • GỖ NHỰA LAMINATE G-PLAST W04F002 – LOẠI 5 SÓNG – THÔNG DỤNG

  21:46 | 30/06/2020

  Gỗ nhựa phủ phim laminate G-plast Nhựa Việt Pháp là sản phẩm được sản xuất từ những nguyên liệu bảo vệ môi trường như bột nhựa PVC, bột gỗ, các chất phụ gia khác và màng film màu sắc đa dạng

 • GỖ NHỰA LAMINATE G-PLAST W06F001 – LOẠI 2 CẤP

  21:46 | 26/06/2020

  Gỗ nhựa phủ phim laminate G-plast Nhựa Việt Pháp là sản phẩm được sản xuất từ những nguyên liệu bảo vệ môi trường như bột nhựa PVC, bột gỗ, các chất phụ gia khác và màng film màu sắc đa dạng

 • TẤM ỐP LAMINATE PHỦ PHIM W12F001 G-PLAST

  21:46 | 25/06/2020

  Gỗ nhựa phủ phim laminate G-plast Nhựa Việt Pháp là sản phẩm được sản xuất từ những nguyên liệu bảo vệ môi trường như bột nhựa PVC, bột gỗ, các chất phụ gia khác và màng film màu sắc đa dạng